Kurzy

Aktuálně vedu dva kurzy keramiky a to pod záštitou MC Paleček (Mateřské Centrum) v Blansku. https://palecek.webnode.cz/

Každý čtvrtek:

15.30-16.30 hod. keramika pro děti – děti cca 3-8 let, doprovod rodičů nutný

V kurzu se děti učí základy práce s keramickou hlínou, učí se modelářské a zdobící techniky. Jednou za 14 dní si odnáší domů hotový výrobek.

Cena: vstup na jednu lekci 80,- Kč nečlen (70,- Kč člen MC Paleček)

16.30-18.30 hod. keramika pro dospělé (POZOR 1×14 dni, každý lichý čtvrtek)

Postupným vzděláváním se dospělí učí pracovat s různými druhy hlíny (točířská i šamotová). Pod vedením lektorky začínají s jednoduššími technikami a po půl roce samostatně zvládají tvorbu jednoduchých i složitějších keramických výrobků.

Hotový výrobek si odnáší domů 1 x za tři týdny.

Cena:

jednotlivý vstup 170,- Kč

pololetní kurz 1500,- Kč

+ 20,- Kč za dítě v herně (za dítě zodpovídá kurzista)