Výroba keramiky aneb jak se vlastně keramika dělá?

Samotná výroba keramických výrobků není jednorázovým procesem.  Zahrnuje několik fází, kterými musí výrobky projít, než jsou zcela dokončeny a předány zákazníkům.

Musí projít fází přípravy a výroby, poté sušením, následuje první výpal, glazování a další pálení.

V prvotní fázi výroby jde o kvalitní přípravu hlíny tak, aby v ní nebyly vzduchové bubliny. Poté se hlína modeluje, ať už ručně, nebo za pomoci modelářských pomůcek do surové podoby finálního výrobku.

Tento poté musí zhruba týden schnout.

Následuje první výpal (cca 900 °C).

Po prvním výpalu je možné nechat výrobky bez následných úprav – tzv.surová keramika, která má jistě své kouzlo. Jinak je na řadě úprava výrobku a příprava na glazování.

Glazuje se/barví speciálními glazurami nejrůznějších barev, nebo burely (oxidy). Glazovaný /barvený výrobek jde opět do pece (cca 1140°C).

Po vychladnutí jsou výrobky připraveny k odběru…

Postup při výrobě prořezávaných keramických koulí

Na videu (část 1.) můžete vidět výrobu prořezávané koule. Jde o cca dvou hodinovou práci – nepočítám vylití s schnutí výrobku do fáze, kdy jej lze vyřezávat.

Tady (část 2.) potom již samotný řez.